Empty

Khách hàng

VinGroup

Tags

Ứng dụng di động

VINHOMES WEST POINT

Với việc phát triển ứng dụng áp dụng công nghệ số hóa 3D và 360 độ, ADT đã mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ấn tượng, dễ dàng sử dụng, dễ dàng tìm hiểu về dự án bất động sản, qua đó ADT đã giải quyết triệt để bài toán, nhu cầu mà chủ đầu tư đưa ra.

Bài Toán Khách Hàng